Spotkanie ,,Wpływ Zrzeszińców na rozwój idei narodowej w ruchu kaszubskim" 07.02.2013r.

http://kaszebsko.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=150&cntnt01returnid=26