Gminny Konkurs Poezji Polskiej 11.03.2008r.

Eliminacje gminne
XXV Wojewódzkiego Konkursu recytatorskiego Poezji Polskiej
Linia 11 marca 2008 roku

Organizatorem eliminacji gminnych był Gminny Dom Kultury w Lini. W konkursie rywalizowało 28 uczestników w trzech kategoriach wiekowych – klasy I – III, IV – VI oraz klas gimnazjalnych. Komisja w składzie Przewodnicząca Jadwiga Sommer, Marian Sikorski
i Jan Trofimowicz oceniała m.in. opanowanie tekstu, dykcję, interpretację tekstu oraz ogólne wrażenia. Sala GDK była wypełniona słuchaczami wszak tego dnia były także podsumowania konkursów plastycznych.
            W grupie najmłodszej klas I – III najwyżej oceniono umiejętności recytatorskie Miriam Wetta z Lini, II miejsce Beata Darznik z Miłoszewa, III Agata Kobiela
z Niepoczołowic oraz Paulina Lange z Pobłocia.
            W klasach IV – VI najlepsza okazała się Weronika Miotk z Niepoczołowic, II miejsce Monika Szulc z Lini a III Patrycja Funk z Miłoszewa oraz Maria Wiecka ze Strzepcza.
            W klasach gimnazjalnych: I miejsce Alicja Dosz, II Piotr Szulc – oboje ze Strzepcz, III miejsce Patryk Wetta oraz Ewelina Bednarek – oboje z Lini.
Dwie najlepsze osoby w danej kategorii wiekowej reprezentować będą całą gminę
na zawodach rejonowych 3 i 4 kwietnia w Wejherowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek o tematyce związanej
z literaturą i historią regionu pomorskiego.

Opracował Jan Trofimowicz