Materiały informacyjne

Informacje, które można wykorzystać, jako działania edukacyjno- informacyjne można pobrać ze stron internetowych zamieszczonych poniżej:

Ponadto w urzędzie gminy można pobrać ulotki na temat azbestu i jego szkodliwego działania.