II Gminny Konkurs Wiedzy o Kaszubach w Kętrzynie 27.11.2007r.

Dnia 27 listopada 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kętrzynie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy
o Kaszubach. Organizatorami konkursu byli Szkoła Podstawowa w Kętrzynie i Gminny Dom Kultury w Lini.
         Główną organizatorką była pani Maria Formela – nauczycielka ze szkoły Podstawowej w Kętrzynie.
         Na konkurs przybyły 3-osobowe zespoły ze szkół w Miłoszowie, Strzepczu, Pobłociu, Lini, Niepoczołowicach i „gospodarze” z Kętrzyna.
         Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania do konkursu otrzymali wcześniej do szkół ponad 350 pytań i odpowiedzi dotyczących różnych aspektów Kaszub – kultury, języka, zabytków, najważniejszych postaci, faktów historycznych itd.
         Finał konkursu podzielony był na dwie części. W pierwszej 3-osobowe zespoły losowały kolejno pytania i odpowiadały. W drugiej natomiast dzieci odpowiadały na pytania dotyczące fotografii wyświetlanych przez organizatorów –  m.in. musiały odpowiedzieć co przedstawia dane zdjęcie.
A fotografie podzielono na kilka kategorii – zabytki Gdańska, ciekawe obiekty
z Gminy Linia, dawne sprzęty gospodarstwa domowego używane niegdyś
na Kaszubach.
         Komisja w składzie – Jan Trofimowicz p.o. Dyrektor GDK w Lini – przewodniczący komisji, oraz członkinie – Barbara Miotke z Miłoszewa i Teresa Skrzypkowska ze Strzepcza oceniała poprawność udzielanych odpowiedzi przyznając od 0 do 2 punktów za prawidłową odpowiedź. Przy fragmentarycznych odpowiedziach zespoły otrzymywały także ½ punku.
         Każdy zespół odpowiadał na 41 pytań, mając na jedno pytanie odpowiedzieć w czasie 20 sekund.
         W końcowej klasyfikacji poszczególne zespoły zajęły następujące lokaty:

 • I miejsce –  Szkoła Podstawowa w Kętrzynie – 51,5 pkt.
  w składzie: Daniel Szulc, Lafia Cichocka, Marian Dzięcielski
 • II miejsce  -  Szkoła Podstawowa w Miłoszowie – 50,5 pkt
  w składzie: Michał Grzenkowicz, Justyna Wejer, Paweł Bianga
 • III miejsce – Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach – 49 pkt.
  w składzie: Magdalena Formella, Weronika Miotk, Krzysztof Furman
 • IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Strzepczu – 48 pkt.
  w składzie: Brygida Lange, Maria Wiecka, Maria Błaszkowska
 • V miejsce -  Szkoła Podstawowa w Pobłociu 46,5 pk.
  w składzie: Krzysztof Kobiela, Maryna Meyer, Krzysztof Bojanowski
 • VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Lini 34 pkt.
  w składzie: Marcin Walkusz, Rafał Stencel, Paweł Dawidowski.

Po zakończeniu konkursy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kętrzynie Pani Edyta Bednarek oraz Jan Trofimowicz p.o. Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini wręczyli wszystkim zespołom dyplomy dla szkół oraz nagrody indywidualne dla wszystkich uczestników konkursu. Za zajęcie miejsc I – III uczniowie otrzymali plecaki turystyczne, natomiast za miejsca IV – VI gry planszowe. Dyplomy i nagrody ufundował Gminny Dom Kultury
w Lini.
         Wszyscy uczestnicy i członkowie komisji konkursowej a także opiekunowie zespołów zostali podjęci przez dyrektora szkoły słodkim poczęstunkiem, kawą herbatą i napojami.

Opracował - Jan Trofimowicz