KOLONIE DZIECI Z GMINY DWIKOZY (z terenów dotkniętych klęską powodzi) w dniach 20 lipca - 30 lipca 2010