83 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

W 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej wójt Gminy Linia, radni gminy, sołtysi, poczty sztandarowe OSP Linia, OSP Strzepcz, OSP Lewino, szkół podstawowych w Lini, Niepoczołowicach, Strzepczu i Pobłociu wraz z opiekunami, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Lini, Gminne Koło Pszczelarzy, delegacja Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Specjalnych w Strzepczu oraz mieszkańcy gminy Linia złożyli wieńce i pomodlili się pod obeliskiem upamiętniającym ofiary Marszu Śmierci przy kościele w Lini. Apel Poległych przeczytał zastępca przewodniczącego Rady Gminy Linia Mirosław Ellwart, następnie wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht we wzruszających słowach nawiązała do obecnej sytuacji na Ukrainie, zaznaczając iż „pokój nie jest nam dany, ale o musimy o niego dbać poprzez wzajemny dialog i zapobieganie konfliktom”. Modlitwę za ofiary II wojny światowej odmówił proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lini Wojciech Senger. Po czym nastąpiło złożenie wieńców oraz zniczy. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń „Boże, coś Polskę”.
Wiązanki kwiatów oraz znicze złożono również przy Mogile Zbiorowej Żołnierzy Polskich i Ofiar Marszu Śmierci w Strzepczu.

 GALERIA
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1400680110342190&type=3