Chór Pięciolinia

Ze wspomnień spisanych przez byłego wieloletniego zasłużonego ks. Proboszcza Bazylego Olęckiego z Lini „Historia orkiestry i chóru parafialnego Lini” pochodzą wiadomości o początkach obecnego chóru „Pięciolinia”  W grudniu 1968 roku Zygmunt Brylowski, pracujący w Lini jako organista zajął się organizacją chóru parafialnego. Już podczas pasterki, 25 grudnia odbył się pierwszy występ chóru, który zaśpiewał kilka kolęd w układzie czterogłosowym. W chórze śpiewali wówczas: Eryka Hilla, Stanisława Maszota (Keller), Edmund Szymikowski, Wacław Hilla, Alfons Płotka, Bernadeta Jelińska (Schmidtke). Od 1 grudnia 1969 roku organistą w lińskim kościele był Andrzej Kuchta i dzięki jego zaangażowaniu chór zasilili nowi członkowie oraz poszerzył się znacznie repertuar. W tym czasie chórzystami byli:: SOPRAN – Bernadeta Jelińska, Brygida Maszota, Irena Labuda, Teresa Młyńska, Agnieszka Ruszkowska. ALT -  Eryka Hilla, Stanisława Keller, Krystyna Kuberna, BAS -  Stanisław Wroński, Alfons Płotka, Kazimierz Gafke, Wacław Hilla, Kazimierz Hinca i Józef Młyński. TENOR -  Edmund Szymikowski, który również dyrygował chórem. Po odejściu do Sierakowic Andrzeja Kuchty naukę pieśni prowadzili księża wikariusze oraz Edmund Szymikowski, jednak próby odbywały się rzadziej. Sporadycznie, na ważniejsze próby oraz na występy z okazji uroczystości kościelnych,  przyjeżdżał Andrzej Kuchta. Systematyczność prób chóru datuje się od momentu podjęcia funkcji organisty przez Jana Szulc. Chór zwiększył swoją liczebność oraz poszerzył repertuar o pieśni patriotyczne. Od 1994 roku członkami chóru parafialnego byli: SOPRAN -  Bernadeta Jelińska, Kazimiera Grzenkowicz, Maria Wrońska, Maria Okrój, Halina Kierznikowicz, Zofia Klejna, Joanna Puzdrowska, Danuta Jelińska., ALT – Władysława Gafke, Wanda Kuberna, Krystyna Kierznikowicz, Agnieszka Ruszkowska, Wanda Baranowska, Stefania Baranowska, Kazimiera Gafke, Joanna Choszcz. TENOR -  Stanisław Kierznikowicz, Edmund Szymikowski, Mieczysław Gafke. BAS -  Wacław Hilla, Stanisław Ruszkowski, Kazimierz Gafke, Andrzej Kos, Józef Puzdrowski oraz Jan Szulc.

             Przez wiele lat chór posiadał w swoim repertuarze tylko pieśni religijne i patriotyczne, które wykonywał podczas uroczystości kościelnych.  Do roku 2002 chór działał bez nazwy jako chór parafialny.

 W 2002 roku chór nawiązał współpracę z chórem „ Lutnia” z Luzina, którego dyrygentem do chwili obecnej jest Tomasz Fopke. Chóry spotkały się pierwszy raz podczas wykonania „Pierwszej Pasji Kaszubskiej”, którą skomponował  dyrygent chóru „Lutnia” Tomasz Fopke. Właśnie wtedy padł pomysł o nadaniu nazwy chóru. Chórzyści wspólnie zdecydowali, że nazwa „Pięciolinia” znakomicie pasuje do chóru z Linii.

Kolejnym przełomowym wydarzeniem dla chóru „ Pięciolinia” było utworzenie z innymi zespołami Rady Chórów Kaszubskich w 2004 roku, podczas II Zjazdu Chórów Kaszubskich w Parchowie. Wzmocniła się również współpraca z Tomaszem Fopke, pisarzem i kompozytorem kaszubskim, pomysłodawcą Rady. Zaowocowało to poszerzeniem repertuaru o pieśni kaszubskie, nie tylko religijne. W wyniku tej współpracy chór zaczął również występować poza granicami gminy. Pierwszym poważnym występem chóru „Pięciolinia” było wystawienie „Pierwszej Kaszubskiej Pasji” w 2002 roku.  Wraz z innymi chórami nagrał płytę z Pasją oraz uczestniczył w nagraniu kaszubskich kolęd. W tym samym roku chór stał się sekcją stałą działającą przy Gminnym Domu Kultury w Lini.

Obecnie chór „ Pięciolinia” z Lini, z dyrygentem Janem Szulcem, jest jednym z prężniej działających chórów w regionie. Uświetnia swymi występami wiele uroczystości, wykonuje  kilkanaście koncertów rocznie, a co najważniejsze kultywuje w swoich poczynaniach kulturę kaszubską.

            Nawiązanie współpracy z chórem „Lutnia” z Luzina i innymi kaszubskimi chórami zaowocowało włączeniem do repertuaru pieśni kaszubskich i patriotycznych. Od roku 2003 chór „Pięciolinia” jest obecny w rodzinie chórów kaszubskich, dzięki czemu uczestniczy w wielu przeglądach z repertuarem kaszubskim.        

Przez wiele lat chór występował na Festiwalu Pieśni Religijnej i Patriotycznej w Sierakowicach. Dzięki bogatemu zbiorowi pieśni patriotycznych uświetnia swymi występami uroczystości z okazji ważnych rocznic i świąt państwowych na terenie gminy, a także w całym regionie.

            W 2006 roku z okazji 50-lecia powstania Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego chór „Pięciolinia” wystąpił, wraz z innymi chórami kaszubskimi, w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, wykonując Kantatę „Kaszëbë” do słów Alojzego Nagla i muzyki Juliusza Łuciuka.

            Czterokrotnie z chórem „Lutnia” z Luzina chórzyści z Lini wystąpili  w toruńskiej telewizji TRWAM, śpiewając kaszubskie pieśni wielkanocne, kaszubskie kolędy, pieśni wielkopostne i pieśni maryjne.

            Aktualnie chór liczy 30. chórzystów: Sopran: Genowefa Zonewska – Z-ca prezesa chóru, Gabriela Gafke, Joanna Puzdrowska, Bernadeta Jelińska, Teresa Walkusz, Brygida Maszota, Maria Różańska, Maria Okrój, Anna Ramczyk. Alt: Władysława Gafke, Danuta Szymikowska – skarbnik chóru, Krystyna Kierznikowicz, Maria Pipka, Gabriela Pipka, Maria Okrój, Stefania Baranowska, Wanda Baranowska, Hanna Skrzypkowska, Maria Szulc, Agnieszka Ruszkowska. Tenor: Mieczysław Gafke, Andrzej Pipka, Jarosław Skrzypkowski, Tadeusz Pirycki, Edmund Szymikowski – prezes chóru. Bas: Jan Szulc – dyrygent chóru, Jan Mach, Józef Puzdrowski, Stanisław Ruszkowski, Jacek Skrzypkowski.

Wszyscy są amatorami. W roku 2011 chór został uhonorowany medalem „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. W tym samym roku dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych zakupiono dla chóru nowe stroje. Gminny Dom Kultury zapewnia także środki na wynagrodzenie dyrygenta. W 2016 roku chór zdobył III miejsce na II Ogólnopolskim Festiwalu Piesni Religijnej - PATER NOSTER w Strzepczu.