Podsumowanie konkursu "ABY PIĘKNIE BYŁO WOKÓŁ NAS - 2008" 10.10.2008r.

Dnia 10 października w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyło się podsumowanie dorocznego konkursu na najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą w gminie. Do konkursu zgłoszono ponad 70 posesji z terenu całej gminy. Jury konkursowe stanowili członkowie Komisji ładu i porządku Rady Gminy Linia.
Komisja w miesiącu lipcu objeżdżała teren gminy zaglądając do poszczególnych posesji
i przyznawała punkty.
W końcowej klasyfikacji w kategorii zagroda nierolnicza I miejsce przypadło państwu Marcie i Stanisławowi Strzępek z Lewinka, II miejsca zajęły posesje : pań Marii kozerskiej oraz Grażyny Ellwart – obie ze Strzepcza. Trzy III lokaty jury przyznało: Halinie i Marcinowi Orlikowskim, Alicji i Dariuszowi Kowalczyk oraz Krystynie i Stanisławowi Kierznikowicz – wszyscy z Lini.
W kategorii zagród rolniczych I miejsce zdobył pan Kazimierz Baranowski
z Pobłocia, II – Zbigniew Miotk z Niepoczołowic a dwa równorzędne III miejsca przypadły Kazimierzowi Wirkus z Pobłocia oraz Katarzynie Kotłowskiej z Lini.
W/w zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz pokaźnej wielkości rośliny zielone „iglaki”, które zapewne znajdą godne miejsca w pięknych posesjach. Wszyscy zgłoszeni natomiast
do konkursu „ogrodnicy” otrzymali mniejsze krzewy ozdobne.
Organizatorem konkursu Gminny Dom Kultury wespół z Urzędem Gminy. Nagrody wręczyli zebranym Z-ca Wójta Pani Bogusława Engelbrecht, Przewodniczący Komisji ładu
i porządku – Czesław Szaradowski oraz dyrektor GDK – Jan Trofimowicz.
Między wręczaniem poszczególnych nagród zebrani wraz  z duetem Janów – Szulcem i Trofimowiczem śpiewali piosenki ludowe- panowała prawdziwie rodzinna atmosfera.
Jak wspominali starsi wiekiem uczestnicy konkursu – podobne edycje na początku lat 70-tych organizowały panie z KGW a później przez wiele lat Edmund Szymikowski – wieloletni dyrektor GDK w Lini.
Dzięki pasjonatom ogrodów i pięknych obejść z roku na rok gmina pięknieje
i od wczesnej wiosny do późnej jesieni cieszyć się można wachlarzem barw kwiatowych przydomowe ogródki.
Ponadto warto dodać że w tym roku najbardziej estetycznym sołectwem
w eliminacjach gminnych konkursu „Piękna Wieś 2008” została wieś Zakrzewo, której mieszkańcy zrobili wiele inwestycji w czynie społecznym. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Opracował Jan Trofimowicz