Obiekty sakralne

Kościół Parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Strzepczu
- monumentalny kościół z lat 40. XX wieku z mnóstwem ciekawych fresków i malowideł.
Parafia zaś została założona w XII wieku

Kościół Parafialny
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Linii
– z lat 20-ch XX w., z interesującą polichromią i mozaiką umieszczoną w prezbiterium

Kościół Parafialny pw. św. Antoniego w Smażynie
– neogotycki kościół z roku 1865, dawniej ewangelicki

Figurka Matki Boskiej Strzepskiej
– znajdująca się w kościele parafialnym w Strzepczu,
na ołtarzu w bocznej nawie po lewej stronie