„Dostawa sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu doposażenia sceny w Strzepczu” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.