Wojewódzki konkurs plastyczny pt. ,,Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" - etap gminny 10.04.2014r.