Opłaty i deklaracje

https://www.gminalinia.com.pl/urzad-gminy/druki-on-line/gospodarka-komunalna-i-zarzadzanie-kryzysowe/

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Aby złożyć deklaracje należy pobrać formularz główny D-0 i odpowiadający załącznik zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości : D-1, D-2, D-3

D-0 - deklaracja ogólna

D-1 - zał. dot. nieruchomości zamieszkałej (stali mieszkańcy)

D-2 - zał. dot. nieruchomości niezamieszkałej (przedsiębiorstwa , budynki   użyteczności publicznej)

D-3 - zał. dot. nieruchomości niezamieszkałej tylko przez część roku (domki letniskowe lub innenieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

D-1 + D-2 - zał. dot. nieruchomości zamieszkałej z częścią niezamieszkałą