Pracownicy

Podział terenu na pracowników socjalnych wg wsi sołeckich:

1. Rejon I - Iwona Lejkowska (pokój nr 6)

Linia

Zakrzewo

2. Rejon II - Dorota Bulczak (pokój nr 5)

Kętrzyno

Kobylasz

Miłoszewo

Osiek

Potęgowo

Niepoczołowice

3. Rejon III - Edyta Grzelewska (pokój nr 5)

Lewino

Lewinko

Smażyno

Tłuczewo

Pobłocie

Strzepcz

 

GŁÓWNA KSIĘGOWA - JOANNA JANKOWSKA (pokój nr 6)

ASYSTENT RODZINY - ANNA KLIŃSKA - MORAWSKA (pokój nr 7)

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE (pokój nr 9):

MAGDALENA THIEL

ANNA OKRÓJ

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (pokój nr 9):

DOROTA BARANOWSKA

 

NUMERY TELEFONÓW :

PRACOWNICY SOCJALNI:  513-541-366

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE:  518-393-123