Podsumowanie konkursu plastycznego: Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych 18.04.2013r.