Petycja mieszkańców Smażyna, Lewina i Lewinka w sprawie sporządzenia dokumentacji projektowej na budowe sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Pobłociu