Gmina Linia

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Gmina  Linia  znajduje  się  około  35  km  na  południowy  zachód   od   Wejherowa  i  około 18 km na południowy wschód od Lęborka w woj. pomorskim. Jej południowa granica wcina się w północno-zachodnią część Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Posiada kilka pięknych jezior w nietypowej rynnie polodowcowej, zaś Jeziora Potęgowskie stanowią główny zbiornik wodny tego obszaru.   

Pozostałe Jeziora to Morzyc, Miłoszewskie, Strzepcz, Lewinko i liczne jeziora występujące w Niepoczołowicach.

Obfitość i rozmaitość ryb w niezanieczyszczonych wodach tych jezior zadowoli niejednego wędkarza czy turystę. Amatorzy pstrąga również na naszym terenie znajdą miejsce dla siebie, gdyż przez środek gminy przepływa rzeka Łeba. Rzeźba terenu jak i budowa geologiczna obrzeża jezior, czy rzeki Łeby stanowią o niezwykle malowniczym, a także urokliwym dziele natury. Bogate w zwierzynę i runo leśne rozciągające się przestrzenie lasów z widokowym wzniesieniem „SZCZELINA LECHICKA", także stanowią o ekologicznej enklawie, której urozmaicony relief, woda, czyste powietrze i sama przyroda zapraszają tu na wypoczynek stacjonarny lub turystyczno-krajoznawczy, do którego zachęcają ciekawe trasy spacerów lub rowerowych wypadów. Kolejny punkt widokowy położony jest w Miłoszewie, z którego rozciąga się panorama na dolinę rzeki Łeba i J. Miłoszewskie. Dobrze rozwinięta sieć dróg o niskim obciążeniu ruchem samochodowym, stwarza dogodne warunki do turystyki rowerowej. Ponadto akweny czystych wód, jezior i  rzeki  Łeby z uroczym widokiem Zielonego Dworu w pradolinie jej koryta zachęcają do wędkarskiego sportu oraz urządzania spływów kajakowych dających wiele atrakcyjnych przeżyć. Gmina Linia jest jedną z najbardziej malowniczych gmin na Kaszubach o dużych walorach turystycznych i możliwościach rozwoju agroturystyki. Z historycznych przekazów dziejów ziemi lińskiej i przeprowadzonych badań przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku  w  latach  pięćdziesiątych  wynika, że tereny te były zasiedlone już w okresie 1200-125 p.n.e. Potwierdzają to zbadane stanowiska kilku cmentarzysk kultury łużyckiej i wschodniopomorskiej.  Aktualnie  dokonano  ważnego  odkrycia  archeologicznego na terenie Gminy Linia – cmentarzysko kurhanowe w Lewinie, nad którym prowadzono badania od 2004 r. przez ekipę z Zakładu Antropologii Historycznej UM i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Charakterystyczne są dla niego prostokątna podstawa i tworzące lico kurhanu, zewnętrze obstawy kamienne, zbudowane z dużych głazów narzutowych.

Podstawową  formą  gospodarki  gminy  Linia  jest  rolnictwo  indywidualne.   Jednak  ze  w z g l ę d u na   słabą  jakość  gleby  /V i VI kl/  i  rozdrobnienie,  forma  gospodarki  rolnej  b ę d z i e   m u s i a ł a w najbliższych latach ulec zmianie.

90% mieszkańców gminy posiada wodę z wodociągów gminnych. Zakończono prace nad budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek. W Tłuczewie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Skanalizowana jest Linia, Tłuczewo, Strzepcz i Niepoczołowice.