II Gminny Konkurs Plastyczny "Barwy jesieni w Gminie Linia" 21.10.2008r.

W progach GDK odbyło się podsumowanie kolejnego konkursu plastycznego. Tematyka obejmowała barwy jesieni w Gminie Linia.
Na konkurs wpłynęło łącznie ponad 80 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych. Dzieci i młodzież często w swych pracach nawiązywały do charakterystycznych budowli w gminie tj. do kościołów w Lini i Strzepczu. W pracach dało się zauważyć także Diabelski Kamień z okolic Miłoszewa. Kilkanaście prac nawiązywało także to „checzy” kaszubskich, których w gminie również nie brakuje.
W kategorii klas I – III zwyciężyła Beata Darznik , II miejsce zajęła Julia Lewińska, III Paweł Wenta. Ponadto wyróżniono trzy prace przedszkolaków Aleksandry Sokół
z Pobłocia oraz rodzeństwa Jakuba i Małgosi Kaczykowskich z Lini.
Wśród uczniów klas IV- VI najwyżej jury oceniło prace Przemysława Darznika,
II miejsca przypadły Alicji Puzdrowskiej i Kamilowi Polejowskiemu, natomiast III miejsca zajęli Patrycja Grygas i Robert Wenta.
Wśród gimnazjalistów zwyciężył Mateusz Grzenkowicz, II miejsca przypadły Weronice Piwka i Alicji Klińskiej, a III Marii Meyer i Jadwidze Szur.
Nagrody wyróżnionym uczestnikom konkursu wręczyli: pani Bogusława Engelbrecht Z-ca Wójta Gminy Linia oraz organizator konkursu Jan Trofimowicz Dyrektor GDK. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz leksykony z pejzażami Polski oraz albumy o świecie roślin i zwierząt.

Opracował Jan Trofimowicz