Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Linia dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Celem operacji jest poprawa warunków technicznych oraz eksploatacyjnych dróg na terenie Gminy Linia:

  • ułatwiających dojazd do dróg powiatowych nr 1336G i 1431G, poprzez przebudowę odcinka 0,486 km drogi gminnej przy ul. Kaszubskiej w Lini ;
  • przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo na odcinku 0,352 km ;
  • ułatwiających dojazd do drogi powiatowej nr 1336G, poprzez przebudowę odcinka 0,97 km drogi gminnej nr 150014G w miejscowości Pobłocie ;
  • ułatwiających dojazd do drogi powiatowej nr 1336G, poprzez przebudowę odcinka 1,907 km drogi gminnej nr 150013G Lewinko - Dargolewo

Zadanie realizowane jest dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020.