Internetowy Gminny Konkurs Mikołajkowy

Z okazji mikołajek Gminny Dom Kultury ogłosił konkurs internetowy dla dzieci i młodzież z terenu gminy Linia pt. "List do św. Mikołaja". Konkurs polegał na napisaniu listu, w dowolnej formie (tradycyjny, mail), w którym należało napisać kilka słów o sobie oraz podać kilka powodów dla których św. Mikołaj powinien odwiadzić rodzinną miejscowość autora listu. Listy wyłącznie w formie elektronicznej (zdjęcia lub skany) należało przesłać na adres mailowy Gminnego Domu Kultury w Lini.

Na konkurs wpłynęło 21 listów. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-IV oraz V-VIII. Nagrodzeni zostali:

Kat. kl. I-IV:

I – Ksawery Jeliński SP Linia
II – Barbara Walkusz SP Linia
III - Zuzanna Arendt SP Niepoczołowice

Wyróżnienia:

Weronika Grzenkowicz – SP Pobłocie
Alicja Zakrzewska SP Kętrzyno
Martyna Paczuła SP Pobłocie
Mateusz Zaworski SP Linia
Fabian Płotka SP Linia

Kat kl. V-VIII

I - Kornelia Kos SP Pobłocie
II – Hanna Laskowska SP Pobłocie
III - Zofia Chmielewska – SP Linia

Wyróżnienia:
Patryk Koszałka SP Pobłocie
Mikołaj Kacprzyk SP Głodnica
Wiktoria Płotka SP Linia

Wszyscy uczestnicy zostali otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.