60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Linia 18.03.2008r.

Pierwsza powojenna biblioteka na naszym terenie powstała 16 marca 1948 r. w siedzibie Zarządu Gminy w Strzepczu jako Biblioteka Gminna. Obowiązki bibliotekarki powierzono nauczycielce, Marii Richert. Następnie do 31.01.1999 r. siedzibą biblioteki był lokal przy obecnej ulicy ks. Józefa Rotty w domu państwa Kos, budynek obecnego Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego, a od VII 2000 r. - lokal w Zespole Szkół w Strzepczu. Biblioteka zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę – gminna, gromadzka. Obecnie biblioteka w Strzepczu jest filią Biblioteki Publicznej Gminy Linia. 4 kwietnia 2002 roku Rada Gminy Linia podjęła uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Gminy Linia, składającej się z biblioteki w Lini i filii w Strzepczu. W Strzepczu pracowali następujący bibliotekarze: Maria Richert – od 16.03.1948 r. Klemens Myszka – do 31.12.1950 r. Bogumiła Górczyńska – od 1.09.1951 r. Adelajda Hirsch – I półrocze 1952 r. Anna Gostomska – od II półrocza 1952 r. Danuta Miecznikowska – od 1.07.1956 r. do 31.08.1959 r. Krystyna Januchowska (Talarczyk) – od 1.09.1959 r. do 30.06.1978 r. Krystyna Jurek – od 1.07.1978 r. do 30.04.2004 r. Zofia Cierocka – od 1.05.2004 r. Biblioteka Gromadzka w Lini powstała 1.03.1958 r. Od początku jej istnienia do 2000 r. obowiązki bibliotekarki pełniła Stanisława Mach, a następnie: Jaromira Labudda - od 1.09.2000 r. do 31.10.2005 r. Beata Barzowska (Kostuch) – od 1.11.2005 r. Biblioteka w Lini była wielokrotnie przenoszona, miała swoją siedzibę m.in. w prywatnych domach przy obecnej ul. Długiej, Łąkowej, w siedzibie Urzędu Gminy, a od 2000 r. przy ul. Szkolnej.
              Biblioteka zawsze była ważnym ośrodkiem krzewienia kultury. Oprócz udostępniania księgozbioru biblioteka organizowała wiele imprez kulturalnych. Odbywały się spotkania autorskie dla mieszkańców, np. z Janem Piepką, Andrzejem Perepeczką, Grzegorzem Kasdepke, Wandą Chotomską. Panie uczestniczyły w kursach kroju i szycia, makramy, ikebany, w prelekcjach na temat zdrowia, panowie – na temat rolnictwa. Wspólnie z Klubem Rolnika organizowane były spotkania z okazji Dnia Kobiet i Dnia Dziecka. Współpracowano również ze szkołami i Gminnym Ośrodkiem Kultury. W bibliotece odbywały się liczne wystawy, lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej, konkursy czytelnicze, recytatorskie i plastyczne. Obecnie Biblioteka Publiczna Gminy Linia stara się kontynuować tradycje i dorobek poprzedników nie zapominając o wyzwaniach nowoczesności.