Eliminacje Gminne Konkursu RODNO MOWA

27 kwietnia 2016 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyły się eliminacje gminne do XLV Konkursu Recytatorskiego Poezji Kaszubskiej RODNO MOWA. W tegorocznej edycji udział wzięło 26 recytatorów ze wszystkich szkół z terenu gminy Linia. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini Jan Trofimowicz, który równocześnie przedstawił komisję konkursową w składzie: Genowefa Zonewska, Edmund Szymikowski i Henryk Kanka. Jako pierwsza zaprezentowała się najmłodsza uczestniczka Oliwia Brzozowska z Pobłocia, która wystąpiła jako jedyna w swojej kategorii i tym samym zajęła I miejsce. W kolejnych kategoriach komisja nie miała już tak łatwo. Po burzliwych obradach w kategorii klas I-III szkół podstawowych zwyciężył Leon Jabłoński z Niepoczołowic przed Katarzyna Kożyczkowską i Hanną Laskowską z Pobłocia, a wyróżnienie otrzymał Patryk Puzdrowski z Niepoczołowic. W klasach IV – VI szkół podstawowych najlepszą znajomością języka kaszubskiego wykazała się Kornelia Puzdrowska z Niepoczołowic przed Katarzyną Laskowską z Pobłocia i Julią Pusdrowską z Niepoczołowic. Najwyższy poziom komisja konkursowa odnotował w grupie gimnazjalistów. I miejsce zajęła Małgorzata Gruba ze Strzepcza przed Agatą Stanisławską z Lini i Weroniką Wróblewską ze Strzepcz. Ponadto w tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia dla Karoliny Stanisławskie z Lini i Izabeli Kwidzińskiej ze Strzepcz. Przewodniczący komisji Edmund Szymikowski przedstawił uwagi jakie spostrzegła komisja konkursowa, aby młodzi recytatorzy 13 maja na konkursie powiatowym w Wejherowie wypadli jeszcze lepiej. Nagrody wręczyła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która pogratulowała młodym recytatorom i życzyła powodzenia na kolejnych etapach konkursu.