Przed majowymi świętami w Lini i Strzepczu

29 kwietnia w piątkowy poranek uczniowie Zespołu Szkół w Strzepczu pod opieką Joanny Nogajewskiej wraz z dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Lini Janem Trofimowiczem złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na mogile zbiorowej Ofiar Marszu Śmierci i Żołnierzy Polskich
z 1939 roku w Strzepczu. Warto dodać, że gimnazjaliści pod opieką nauczycieli systematycznie sprzątają to wyjątkowe miejsce pochówku zasłużonych dla Polski. Następnie zapalono znicz na grobach niedawno zmarłego Jerzego Kobieli (często reprezentował Sołectwo Lewinko w zawodach organizowanych przez GDK). Ponadto świeczka zapłonęła na mogile porucznika Bolesława Formela, pseudonim „Romiński”, który był m.in. Posłem na Sejm II Rzeczypospolitej w latach 1935-1938, aktywnym członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, w której pełnił także funkcję komendanta naczelnego pionu wojskowego w latach 1941-1942.
O godzinie 10.00 natomiast uroczysty apel poświęcony historii Polski i związany z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowała Społeczność Zespołu Szkół w Lini. Uroczystości przy obelisku Ofiar Marszu Śmierci przed lińską świątynią rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dziatwa szkolna przedstawiła piękną akademię przypominającą wielkie czasy powstania konstytucji a także smutne czasy zaborów.
Po występie delegacja szkoły złożyła wiązankę kwiatów. Biało czerwone wiązanki złożyli także Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska, Sołtys Lini Jan Mach oraz pracownicy Gminnego Domu Kultury w Lini Paulina Bigus i Jan Trofimowicz. Dyrektor Zespołu Szkół w Lini Violetta Myszk – Zawadzka wraz z zastępcą wójta i dyrektorem GDK dziękowali dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom za przygotowanie wzruszającej akademii.
Pracownicy Gminnego Domu Kultury w Lini pamiętali o ukwieceniu terenu i symbolach biało – czerwonych pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi ks. Kanonikowi Bazylemu Olęckiemu w Lini oraz Żołnierzom Niezłomnym na Szkole Podstawowej w Pobłociu. CHWAŁA BOHATEROM!