"Piękna Wieś" 20.09.2009r.

Podsumowanie Konkursu Gminnego
„Aby pięknie było wokół nas” na 2009 rok.

W lipcu bieżącego roku członkowie Komisji Ładu, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska przy Radzie Gminy oraz Inspektor ds. rolnictwa Dariusz Piorun oceniali posesje rolnicze i nierolnicze zgłoszone do konkursu gminnego.
W sumie zgłoszonych i ocenionych było ponad 100 zagród z terenu całej gminy. Wśród zagród rolniczych zwyciężyła posesja państwa Renaty
i Stanisława Stenka z Lewina – warto dodać iż posesja państwa Stenka zajęła także pierwsze miejsce w konkursie powiatowym i będzie reprezentować powiat wejherowski w konkursie wojewódzkim. W grupie zagród nierolniczych pierwsze miejsce zajęło obejście państwa Reginy i Edwina Gibas ze Strzepcza.
29 października w Sali Gminnego Domu Kultury odbyło się podsumowanie uroczyste podsumowanie konkursu. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali piękne rododendrony, natomiast 35 wyróżnionych posesji rolniczych i nierolniczych otrzymało piękne różnorodne krzewy ozdobne ufundowane przez Urząd Gminy w Lini. Nagrody wręczyli: Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, Seretarza Gminy Mirosława Kuberna, inspektor Dariusz Piorun, Przewodniczące Komisji Ładu i Porządku Czesław Szaradowski oraz gospodarz obiektu GDK Jan Trofimowicz