STYPENDIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH

Regulamin może ulec zmianie, której dokonuje Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy, a zatwierdza Rada Gminy Linia

►    TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

WNIOSEK należy złożyć PRZED UPŁYWEM 10 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU

Wręczenie stypendiów dla studentów studiów dziennych - 28 września 2010 roku

 

28 września br. odbyła się czterdziesta pierwsza sesja Rady Gminy Linia. Jednym z punktów obrad było uroczyste wręczenie stypendiów dla studentów studiów dziennych. Komisja Kultury i Oświaty na posiedzeniu   21 września rozpatrzyła 18 podań. Wszystkie spełniały wymagania formalne określone w zasadach przyznawania stypendium. Komisja wzorem roku poprzedniego postanowiła zróznicować stypendium  dla studentów w zależności od średniej ocen tj. dla studentów, którzy uzyskali średnią 4,0 - 4,49 stypendium w wysokości 600,00 zł natomiast dla studentów, ktorzy uzyskali średnią ocen 4,50 i powyżej w wysokości 700,00zł. Uroczystego wręczenia dokonali Wójt Gminy - Łukasz Jabłoński, Przewodniczący Rady - Czesław Hinz oraz Przewodniczacy Komisji Kultury i Oświaty - Zdzisław Konkel. Studenci wraz z stypendium otrzymali dyplomy,  a ich rodzice listy gratulacyjne.

Stypendium otrzymali:

► Bednarek Agnieszka, Grzenkowicz Michał, Labuda Natali i Szulc Krzysztof z Kętrzyna;

► Bobrucka Barbara, Bronk Rafał, Okrój Mariusz, Okrój Monika i Wałdowska Alicja z Lini;

► Ellwart Alicja, Ellwart Joanna;

► Browarczyk Anna, Furman Alicja i Walkusz Agnieszka z Niepoczołowic;

► Gruba Sylwia i Pranga Alicja ze Strzepcza;

► Jaworska Aleksandra z Zakrzewa;

► Kos Hanna z Miłoszewa;

 Jeszcze raz wszystkim gratulujemy dotychczasowych osiągnięć w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

 

ROZDANIE STYPENDIÓW 28 WRZEŚNIA 2010 ROKU