XXIV Wojewódzki Konkurs Haftu Kaszubskiego - Linia 2019

 Tegoroczny konkurs jest konkursem nieprzerwalnie organizowanym przez Gminnym Dom Kultury w Lini od 1996 r. To liński konkurs pozwolił i nadal pozwala upowszechniać piękno oraz oryginalność wszystkich szkół haftu kaszubskiego. Konkurs pozwala zapoznać się z elementami kompozycji wzorów w poszczególnych szkołach haftu, zapoznać się z techniką wykonywania haftów barwnych i czepcowych, a także poznać umiejętności kompozycyjne poszczególnych hafciarzy. W tegorocznym konkursie udział bierze 181 osób, w tym : 81 osób dorosłych, 19 młodzieży, 80 dzieci. Na konkursu wpłynęło 340 prac, ukazujących piękno wszystkich szkół haftu kaszubskiego. W tegorocznym konkursie po raz pierwszy pokazano hafty szkoły gdańskiej. Jest to haft wykonany w trzech odcieniach niebieskiego. O upowszechnienie tego interesujące haftu zabiegała przez wiele lat nieżyjąca już wejherowska hafciarka Anna Konkel. Celem konkursu jest upowszechnienie wartości i atrakcyjności różnych szkół haftu kaszubskiego, aktywizowanie środowiska twórczego zajmującego się haftem kaszubskim i pozyskiwanie nowych twórców oraz młodych talentów, popularyzacja twórców ludowych i umożliwianie im prezentacji swoich prac, upowszechnianie wartości sztuki ludowej wśród społeczeństwa nie tylko Kaszub. Prace konkursowe oceniano 22 maja b. r. Oceny prac konkursowych dokonała komisja w składzie: - Elżbieta Ball- Szymroszczyk- etnograf, - Ewa Gilewska- Kostosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, - Benita Grzenkowicz- Ropela- starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, - Jadwiga Sommer- członek Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia, - Edmund Szymikowski- pomysłodawca konkursu, były dyrektor GDK w Lini. Komisja konkursowa oceniając pracę zwracała uwagę na: - zgodność z ornamentyką poszczególnych szkół haftu kaszubskiego, - właściwą kolorystykę elementów wzorów, - oryginalność kompozycji, - poziom technicznego wykonania. Komisja odnotowała wysoki poziom poszczególnych prac pod względem kompozycyjnym i poziomu technicznego wykonania. Stwierdzono różnorodność prezentowanych prac. Jak co roku, na konkurs wpływają przedmioty o charakterze użytkowym z umiejętnym wykorzystaniem motywów haftu kaszubskiego. Komisja odnotowała zwiększoną liczbę prac z haftem czepcowym. Jest to efekt prowadzonych na terenie Gdańska i Gdyni kursów tego rodzaju haftu. Na uwagę zasługuję zdaniem komisji konkursowej liczba uczniów szkół podstawowych i średnich biorących udział w konkursie. Stwarza to przekonanie, że haft kaszubski będzie kultywowany przez kolejne pokolenia.

GALERIA

https://www.facebook.com/pg/gdk.gminalinia/photos/?tab=album&album_id=608048432938699