PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

- kurs prawa jazdy kat. "B"

- szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy

- doradca zawodowy

- kursy zawodowe

- badania z medycyny pracy