Gminny Dom Kultury

Gminy Dom Kultury w Lini

ul. Turystyczna 3
84-223 Linia
gok@gminalinia.com.pl

https://www.facebook.com/gdk.gminalinia/

58 572 81 64

Dyrektor Kamila Soroko

GODZINY OTWARCIA BIURA

PONIEDZIAŁEK 09:00 - 17:00

WTOREK 09:00 - 17:00

ŚRODA 09:00- 17:00

CZWARTEK 09:00 - 17:00

PIĄTEK 09:00 - 17:00

 

GODZINY PRACY POSZCZEGÓLNYCH SEKCJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ GDK

 

Nr konta BS Sierakowice o/Linia 85832400010011719920000010