Gminny Dom Kultury

Gminy Dom Kultury w Lini

ul. Turystyczna 3
84-223 Linia
gok@gminalinia.com.pl

www.facebook.com/gdklinia

58 572 81 64

PO Dyrektora Kamila Soroko

 

Nr konta BS Sierakowice o/Linia 85832400010011719920000010