Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Dętych - Rowy 2011 06.08.2011r.

http://gokzaleskie.pl/index.php?page=aktualnoscid&id=208