Gminny Dzień Sportu 21.05.2008r.

W środę 21 maja 2008 roku stadion gminny w Lini wypełniła młodzież i dzieci  ze wszystkich szkół w gminie by rywalizować w konkurencjach sportowo – rekreacyjnych  o miano najbardziej usportowionej szkoły w gminie, w poszczególnych kategoriach klas  I- III, IV- VI oraz klas gimnazjalnych.
            Organizatorem święta sportu dla dzieci był miejscowy Gminny Dom Kultury, wraz  z Urzędem Gminy. Wiele pracy w przygotowanie stadionu oraz poszczególnych stanowisk do danych konkurencji włożyli nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Lini.
            Klasy I - III rywalizowały w 5-cio osobowych zespołach m.in. w zwinnościowych torach przeszkód oraz w konkurencjach rzutowych. W końcowej klasyfikacji po dogrywce I miejsce zdobyli reprezentanci szkoły w Lini, II - Niepoczołowice, III - Strzepcz, IV - V  Miłoszewo oraz Pobłocie a V lokata przypadła zawodnikom z Kętrzyna. Każdy uczestnik  w tej kategorii wiekowej otrzymał nagrodę rzeczową w postaci drobnego sprzętu sportowego.
            W kategorii klas IV – VI w osobnych grupach rywalizowały dziewczęta i chłopcy. Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach byli: w biegu na 60 merów: Magdalena Choszcz i Daniel Czaja oboje z Lini, również ci sami sprinterzy zwyciężyli w biegu na 400 metrów. W skokou w dal prym wiedli: Barbara Labuda z Niepoczołowic oraz Krzysztof Polejowski z Lini. Piłeczką palantową najdalej rzucali: Martyna Konkol oraz Tomasz Bobrucki oboje również z Lini. Natomiast piłką lekarską najdalej rzucali: Patrycja Kuberna  z Lini oraz Szymon Langa z Niepoczołowic. We wszystkich dyscyplinach w kategorii dziewcząt i chłopców 3 najlepszych zawodników otrzymywało indywidualnie medale. W końcowej klasyfikacji wśród uczniów klas IV- VI zwyciężyła bezapelacyjnie Szkoła Podstawowa w Lini 117 pkt, II miejsce S.P Niepoczołowice 58 pkt. III miejsce S.P w Pobłociu 45,5 pkt, IV miejsce S.P Kętrzyno 25,5 pkt, V S.P Strzepcz 25 pkt i VI S.P. Miłoszewo 19 pkt.
            W klasach gimnazjalnych w biegu na 60 metrów zwyciężali: Magda Lieban oraz Łukasz Lange – oboje ze Strzepcz, w biegu na 600 najlepsza okazała się Anna Choszcz z Lini a na dystansie 800 metrów Patryk Szulcek również z Lini. Piłką lekarską najdalej rzucali: Bogumiła Czaja oraz Patryk Pipka ze Strzepcza. W skoku w dal najlepsi okazali się Monika Lieban ze Strzepcza oraz Dominik Mach z Lini. W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęło gimnazjum w Strzepczu 119 pkt, II natomiast gimnazjum w Lini 105 pkt. 3-ka najlepszych zawodników w każdej dyscyplinie otrzymywała także medale.
            Każda szkoła w danej kategorii wiekowej otrzymała dyplom a najlepsze ekipy szkolne puchary. Wszystkie szkoły otrzymały także sprzęt sportowy ufundowany przez Urząd Gminy w Lini oraz GDK.
            Nagrody medale i puchary wręczali: Zastępca Wójta Bogusława Engelbrecht oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Gminie – Józef Kotas. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek regeneracyjny ufundowany przez Urząd Gminy.

Opracował – organizator Gminnego Dnia Sportu Szkolnego Jan Trofimowicz