POCHODZENIE MIEJSCOWOŚCI GMINY LINIA

Pełna nazwa wsi

Data pierwszej wzmianki

Własność

Prawo

Nazwy historyczne

Herb

Pochodzenie nazwy

LINIA

1342

królewska

polskie

Lyne, Linde

-

od lnu

KĘTRZYNO

1360

szlachecka

polskie

Kantrzin

CIETRZEW

od Kętra lub Kętrza

KOBYLASZ

I Rzeczypospolita

starosta mirachowski

-

Kobillas

-

od Kobyli Las

IGRZECZNA

-

-

-

Igrzyszczna

-

od jigra, jigriszcze /jigrisko

POTĘGOWO

I Rzeczypospolita

starosta mirachowski

-

Potengowo

Pottengowo

-

od Potęga

LEWINO

1282

rycerska

Polskie

Leuino

 

BROCHWICZ

od Lewy

klasztoru żukowskiego

niemieckie

LEWINKO

-

szlachecka

-

-

BROCHWICZ

-

MIŁOSZEWO

1342

szlachecka,

chłopska

-

Miloschow

-

od Miłosz

NIEPOCZOŁOWICE

1368

szlachecka

-

Wahlendorf

Nepoczolowitz

-

od Niepoczoł

OSIEK

1342

szlachecka

polskie

Ossek

Osseck

 

PTAK

od lasu wysieczonego, czyli wyciętego

POBŁOCIE

1401

szlachecka

-

Poblocz

 

BROCHWICZ

od „po błocie”

w stosunku do stołecznego dawniej Strzepcz

SMAŻYNO

1348

rodzin protestanckich

 

-

Smasin

-

od smaga oznaczającego pragnienie

STRZEPCZ

1314

kasztelaństwo chmieleńskie

 i tzw. komornictwo, wójtostwo mirachowskie

-

Trzebsk

Schrepzig

Schreptz

Strepsch

-

od trzebić

DARGOLEWO

1348

rycerska,

-

Dargalewo

 

SAS PRUSKI

od Dargol

TŁUCZEWO

1314

 

 

Kluczymost

Cluschemost

Cluczow

Klutschau

 

 

ZAKRZEWO

1400

szlachecka

 

Wihelmsdort

Werder

Sackrows

 

od położenia za krzakami