Benefis Jaromiry Labuddy

W czwartkowy wieczór 28 października 2021 r. w Gminnym Domu Kultury w Lini odbył się Benefis Jaromiry Labuddy. Na spotkanie z poetką przybyło wielu gości, którzy mieli okazję podziękować jej za dotychczasową pracę na rzecz Kaszub i języka kaszubskiego. Pierwotnie spotkanie miało odbyć się w kwietniu, z okazji 60 urodzin Pani Jaromiry, ale pandemia pokrzyżowała te plany.
Jaromira Labudda jest córką znanego pisarza kaszubskiego Aleksandra Labudy. Mieszka w gminie Linia od urodzenia. Od wielu lat tworzy w języku kaszubskim, głównie poezję, choć w swoim dorobku ma również utwór prozatorski i sztukę „Klucz”.
Drukiem ukazały się: 3 zbiorki wierszy, 1 monografia, 1 książka z zakresu gramatyki kaszubskiej, 2 podręczniki do języka kaszubskiego oraz tłumaczenie Baśni Andresena.
W zeszłym roku ukazała się książeczka Jaromiry Labudda pt. „Osobliwości języka kaszubskiego”, która ukazuje cechy językowe, które nie są znane w języku polskim lub które w mowie polskiej nie przetrwały. Przykłady zawarte w niniejszej publikacji autorka zaczerpnęła z mowy starszych Kaszubów, posługujących się językiem kaszubskim na co dzień.
Jaromira Labudda została doceniona w licznych konkursach kaszubskich oraz ogólnopolskich. Swoje utwory publikowała głównie w „Pomeranii”. Wiele jej utworów ukazało się również w różnych czasopismach oraz antologiach polskich i zagranicznych. Jej wiersze są recytowane podczas konkursów, w radiu i telewizji oraz (o czym zebrani mogli się przekonać podczas występu Pawła Ruszkowskiego) stanowią źródło inspiracji dla muzyków kaszubskojęzycznych.
Oprócz pracy twórczej Jaromira Labudda pracuje jako korektor książek innych autorów, przyczyniając się w ten sposób do promocji Kaszub oraz języka kaszubskiego.
Występowała też w kabarecie „Labùd”. Pani Jaromira, choć na emeryturze, nadal pracuje jako nauczyciel, prowadząc kursy języka kaszubskiego I i II stopnia dla nauczycieli i studentów.
Jest autorką pierwszego programu do nauki języka kaszubskiego zatwierdzonego i wydanego przez MEN. Była nagradzana za scenariusze lekcji, a za szczególne osiągnięcia na polu edukacji została wyróżniona nagrodą MEN. Jest członkinią Rady Języka Kaszubskiego".
Swoje referaty wygłaszała na licznych konferencjach naukowych. Odbywała wiele spotkań autorskich, była jurorką w konkursach kaszubskich.
Pani Jaromira nagrywała też utwory swoje oraz ojca dla Uniwersytetu Warszawskiego i dla Oxfordu w Anglii. Kilka lat temu promowała Kaszuby na międzynarodowej konferencji w Japonii, wygłaszając referat o literaturze i edukacji kaszubskiej w Tokio, a także przedstawiając naukowcom, studentom oraz działaczom kultury z Sapporo własną twórczość.
W przeszłości współpracowała też z pracownikiem paryskiej Sorbony, a obecnie współpracuje z wydziałam slawistyki w japońskim Sapporo.
Z okazji 60. rocznicy urodzin naszej poetki, pisarki i działaczki kaszubskiej, Gminny Dom Kultury w Lini wydał okolicznościową książkę pt. „Slachã tatka. 60. Roczëzna Jaromirë Labùddë” zawierającą wybrane przez poetkę wiersze. Przedmowę do niniejszej publikacji napisała między innymi Pani Felicja Baska – Borzyszkowska, Mateusz Klebba, który był pomysłodawcą i koordynatorem projektu, zaś słowo wieńczące wydanie zgodził się napisać Eugeniusz Pryczkowki. Projekt okładki wykonał Maciej Tamkun. Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lini dziękuje wszystkim osobom współpracującym przy wydaniu książki za nieocenioną pomoc.
Wójt gminy Linia Bogusława Engelbrecht oraz dyrektor Gminnego Domu Kultury Kamila Soroko wręczyły jubilatce pamiątkowy grawer w podziękowaniu za jej pracę na rzecz Kaszub, a tym samym naszej gminy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi zastępca wójta gminy Linia Astrida Kaczyńska, przewodniczący Rady Gminy Linia Tadeusz Klein, Halina i Witold Bobrowscy, Wanda Lew-Kiedrowska, Felicja Baska-Borzyszkowska, Zbigniew Byczkowski, Edmund Szymikowski oraz rodzina i przyjaciele jubilatki.
Benefis uświetnili swoim występem Chór Pięciolinia z Lini pod batutą Jana Szulca, Zespół Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna oraz Paweł Ruszkowski.
Uczestnicy wydarzenia mogli posłuchać rozmowy z Panią Jaromirą, którą przeprowadził Mateusz Klebba. Jednym z marzeń Pani jest, aby literatura kaszubska znalazła się w kręgu zainteresowań literatury światowej, bowiem kaszubsko-języczne utwory literackie, niczym nie ustępują światowym bestsellerom. Pani Jaromira marzy też o tym, aby w języku kaszubskim, który zanika na naszych oczach, mówiło więcej dzieci.
Wieczór spędzony z Panią Jaromirą Labudda przybliżył wielu osobom jej dokonania oraz zainteresowania, a także skłonił do refleksji nad dalszym losem kaszubszczyzny.