Dofinansowanie zadań polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej


Urząd Gminy Linia informuje, że zostały pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania p.n. "Dofinansowanie zadań polegających na demontażu , zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest na obszarach wystąpienia klęski żywiołowej".  Do zadania zgłosił się jeden mieszkaniec Gminy Linia.

W wyniku zadania z terenu Gminy Linia, został usunięty azbest o masie 0,8 Mg.

Pozyskano kwotę dofinansowania 480,00zł , co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.