Rolnictwo

ROLNICTWO W GMINIE LINIA

Zagospodarowanie ziemi:

ŚREDNIA WIELKOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH
Miejscowość
 (sołectwo)
średnia wielkość
gospodarstwa
 (ha normalne)
średnia wielkość
użytków rolnych
Lewinko 16,61 12,31
Linia 8,62 5,58
Zakrzewo 12,81 9,93
Kobylasz-Potęgowo 6,31 4,53
Lewino 12,1 10,68
Osiek 8,36 7,59
Kętrzyno 17,54 8,96
Pobłocie 12,78 9,07
Tłuczewo 14,85 9,06
Strzepcz 7,41 5,86
Smażyno 11,34 8,05
Miłoszewo 7,71 6,38
Niepoczołowice 12,07 7,93
Osoby prawne 12,67 12,67

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW) NA LATA 2007-2013

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
     ►           Oddział Regionalny
 
                   Pomorski Oddział Regionalny
                   Adres: 81-332 Gdynia
                                ul. Kołłątaja 1
                                Tel.: ( 058) 668 60 00/01
                                Dyrektor: Ryszard Zarudzki
 
     ►           Biuro Powiatowe
 
                    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wejherowie
                   Adres: 84-200 Wejherowo
                   ul. Sikorskiego 60
                   Tel./fax. (058) 677 50 19
                   Tel.: (058) 677 57 20/21
 
POWIATOWE ZESPOŁY DORADZTWA ROLNICZEGO
 
   ►            Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie
                   Adres: ul. Transportowa 1
                   84-200 Wejherowo
                   Tel.: (058) 672 13 09
                   e-mail: wejherowo@podr.pl
 
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
    ►           Oddział Terenowy
                   Agencja Rynku Rolnego
                   Adres: ul. Kołłątaja 1
                   Tel.: (058) 669 43 00
                   Fax. (058) 669-83-31
                   Dyrektor: Leszek Gdasiński
 
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
   ►            Oddział Regionalny w Gdańsku
                   Adres: 80-043 Gdańsk 
                   ul. Trakt św. Wojciecha 137
                   tel. Centrala (0 prefiks 58) 301 03 52,
                  Sekretariat (0 prefiks 58) 301 48 93, 
                   fax (0 prefiks 58) 301 48 94
                  Strona internetowa: www.krus.gov.pl
                  Dyrektor:Witold Madej
                  Godziny pracy:
                  poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00
 
   ►           Placówka Terenowa w Wejherowie
                  Adres: 84-200 Wejherowo 
                  ul. I Brygady Pancernej WP 32 
                  tel. (0 prefiks 58) 672 78 77, 672 30 39; 
                  fax (0 prefiks 58) 672 13 22
                  Kierownik: Włodzimierz Hewelt 
                  Godziny pracy:
                  poniedziałek 8:00 - 16:00 
                  wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
PRZYDATNE LINKI
 
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
www.armir.gov.pl
           
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
www.krus.gov.pl
          
XVI edycja konkursu "Piękna Wieś" więcej
Regulamin konkursu "PIĘKNA WIEŚ 2009"