Śledzik po Kaszubsku

 13 lutego 2018 roku po raz pierwszy Gminny Dom Kultury w Lini przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Strzepczu zorganizował na sali bankietowej NOVA imprezę wieńczącą karnawał. Wszystkich przybyłych na imprezę powitał główny organizator wydarzenia dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Przed rekordowo liczną publicznością (ponad 300 osób) wystąpił zespół muzyczny, który przybrał tymczasową nazwę „NAUCZYCIELE i PRZYJACIELE”, bowiem skupia on rzeczywiście nauczycieli ze szkół w Strzepczu i Miłoszewie oraz grono mieszkańców naszej gminy. Zespół tworzą: Angelina Trelińska, Justyna Langa - Pobrucka, Elwira Gafke, Jolanta Bryla, Tomasz Miecznikowski, Łukasz Puchtel, Wojciech i Krzysztof Chyła, Jarosław Maciołek oraz Jan Trofimowicz. Artyści w trzech blokach muzycznych wykonali kilkanaście przebojów polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej wzbudzając aplauz publiczności. W między czasie na scenie bawił przybyłych świetnymi skeczami kabaret KUNDA. Panie Gabriela Zdolska oraz Małgorzata Brzeska zebrały wśród publiczności „cichą tacę w kwocie 1275 złotych,” na pokrycie kosztów produktów spożywczych potrzebnych do przygotowania poczęstunku. Na zakończenie przy gromkich brawach zebranych Z-ca Wójta Gminy Linia Astrida Kaczyńska oraz Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna członkom zespołu wręczyły w podziękowaniu po pięknej róży. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz podziękował różyczkami członkiniom KGW Strzepcz za przygotowanie smacznych śledzików, sałatek oraz pysznych ciast. Zaangażowana w przygotowanie imprezy sołtys Strzepcza Edyta Reich – Grzenkowicz wraz z dyrektorem GDK wręczyli kosz tulipanów i podziękowania właścicielom sali NOVA Małgorzacie i Zdzisławowi Szutenberg za pomoc w organizacji „śledzika”. Podziękowanie za pomysł i realizację imprezy otrzymał także dyrektor GDK. Następnie odbyło się losowanie nagród niespodzianek, które z humorem prowadził Jan Trofimowicz. Główne nagrody – serwis obiadowy oraz obraz autorstwa Teresy Ellwart ze Strzepcza wylosowali odpowiednio Witold Brodziński z Lewinka oraz Teresa Myszka ze Strzepcza. Następnie przyszedł czas na wspólną zabawę, którą poprowadził Dj Bartek. Przy przebojach polskich i światowych liczne grono przybyłych bawiło się do 23.30.

GALERIA