NAJDAWNIEJSZE DZIEJE

Z historycznych przekazów dziejów ziemi lińskiej i przeprowadzonych badań przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w latach pięćdziesiątych wynika, że tereny te były zasiedlone już w okresie 1200-125 p.n.e.  Potwierdzają  to  zbadane stanowiska kilku cmentarzysk kultury łużyckiej i wschodnio-pomorskiej. Na terenie Gminy Linia jest 14 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

Ich wykaz i ogólną charakterystykę przedstawia następujące zestawienie:
Miejscowość
Charakter obiektu
Chronologia
Nr i data wdania decyzji
Lewino
Piece i urządzenia przemysłowe
Okres nowożytny
58 z dnia 01.12.1969
59 z dnia 01.12.1969
Smażyno
Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza 126 z dnia 13.03.1971
Osada Wczesna epoka żelaza 224 z dnia 05.12.1972
Miłoszewo
Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza 197 z dnia 17.12.1971
Strzepcz
Osada
Cmentarzysko płaskie
Okres wpływów rzymskich
Okres wczesnośredniowieczny
263 z dnia 16.12.1974
Cmentarzysko płaskie
Osada
Okres wpływów rzymskich
Okres wczesno-średniowieczny
264 z dnia 17.12.1971
Osada Okres wczesnośredniowieczny 265 z dnia 17.12.1974
Pobłocie
Cmentarzysko płaski
Wczesna epoka żelaza
Okres wpływów rzymskich
265 z dnia 01.12.1972
Osada Okres wczesnośredniowieczny 209 z dnia 01.12.1972
Osiek
Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza 342 z dnia 17.10.1978
 Igrzeczna
Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza 208 z dnia 01.12.1972
Niepoczołowice
Cmentarzysko płaskie Wczesna epoka żelaza 210 z dnia 01.12.1972

 

Ostatnio fakt długowiecznej historii gminy Linia potwierdza znamienite odkrycie archeologiczne, jakiego dokonano w Lewinie – cmentarzysko kurhanowe. Warto pamiętać o tym, że jest to niezwykła rzadkość na terenie Pomorza. Pozornie wyglądające pagórki kryją w sobie historię sięgającą XI w. Badania prowadzono od 2004 r. przez ekipę z Zakładu Antropologii Historycznej UM i Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, prowadzone były pod kierunkiem prof. Mariusza Ziółkowskiego z Instytutu Archeologii z Uniwersytetu Warszawskiego.