10-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej w Niepoczołowicach

14 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Niepoczołowicach odbyła się uroczystość jubileuszowa 10-lecia nadania imienia Ks. kanonika Bazylego Olęckiego wieloletniego proboszcza lińskiej parafii. Obchody rozpoczęły się od Mszy Św. w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Niepoczołowicach. Głównym celebransem był ks. prof. Jan Perszon. Wraz z nim Eucharystię w intencji społeczności szkolnej oraz Patrona sprawowali: ks. Wojciech Senger z Lini, ks. Marcin Jarosz, który pochodzi z Lini, Ojciec Jan – werbista –brat ks. Bazylego Olęckiego – wieloletni misjonarz w Indonezji, oraz kilkoro zaprzyjaźnionych kapłanów. Ks. Perszon w kazaniu w języku kaszubskim podkreślał zasługi kapłana Bazylego w rozwoju duchowości parafian wśród których pracował m.in. w Sierakowicach, Szczodrowie i Lini. Oprócz ewangelicznych postaw służby i miłości bliźniego, charakteryzowała go wielka skromność a nawet ubóstwo w życiu – mieszkał bowiem w bardzo ascetycznych warunkach i bardzo pomagał parafianom szczególnie osobom ubogim. Po Mszy Świętej zebrani udali się na plac szkolny, gdzie dyrektor szkoły Joanna Kruszyńska – Labuda powitała przybyłych gości i delegacje. Następnie ks. Wojciech Senger Proboszcz parafii Linia poświęcił tablice pamiątkowe poświęcone ks. Bazylemu. Uroczystego przecięcia wstęgi i odsłonięcia dokonały siostra ks. Bazylego Olęckiego Maria Burczyk, Dyrektor SP Niepoczołowice Joanna Kruszyńska Labuda oraz Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. Po odsłonięciu przyszedł czas na występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież ze szkoły. Były wspomnienia o ks. Bazylim, tańce kaszubskie oraz małe pszczółki z pięknym układem tanecznym. Leon jabłoński podbił serca przybyłych na uroczystości recytując utwór w języku kaszubskim Jerzego Sampa o tabace. A jak wiadomo ks. Bazyli był największym tabacznikiem wśród kapłanów w całej diecezji. Dzieci - pszczółki rozdały pamiątkowe słoiczki miodu wszystkim przybyłym na uroczystość. A dlaczego miód? – bowiem ks. Bazyli był także pszczelarzem, jednym z założycieli Gminnego Koła Pszczelarzy w Lini. Ks. Bazyli był także budowniczym kaplic w Niepoczołowicach i Kętrzynie oraz kaplicy cmentarnej w Lini. W parafialnej miejscowości dokonał także gruntownego remontu kościoła, który przerodził się z czasem w budowę nowej świątyni. Mimo wielkiego zaangażowania w życie parafii miał jeszcze czas i siły by pisać wiersze oraz prowadzić dokładne kroniki parafialne, które są wielką skarbnicą wiedzy o parafii, parafianach i wydarzeniach sprzed lat. Był niezwykłym krzewicielem kultury kaszubskiej, wprowadził kaszubskie stroje dla dzieci komunijnych, w których to w Lini dzieci do dnia dzisiejszego przyjmują Pana Jezusa. Następnie podsumowano konkursy plastyczne i poezji z okazji święta patrona szkoły, w których nagrody wręczyły Sekretarz Gminy Linia Mirosława Kuberna oraz polonistka Maria Leyk. Ponadto Sekretarz gminy wręczyła pamiątkowe kaszubskie serca i bukiety róż Pani Marii Burczyk i Joannie Kruszyńskiej Labuda. Kolejnym punktem obchodów było wręczenie pamiątkowych tabakier dla osób najbardziej wspierających szkołę, Pani Ewie Szczypior, Pani Marii Burczyk, Panu Andrzejowi Labuda, Panu Janowi Leyk i ks. Janowi Perszonowi. Pani Dyrektor podziękowała za współpracę ks. Wojciechowi Senger, Wójtowi Gminy Linia Bogusławie Engelbrecht i Dyrektorowi GDK Linia Janowi Trofimowicz. Na zakończenie okoliczne przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Linia Bogusława Engelbrecht. W imieniu rodziny ks. Olęckiego podziękowania za podtrzymywanie i krzewienie wiadomości o ks. Bazylim złożył na ręce całej społeczności szkolnej Marek Buryczyk – siostrzeniec księdza. Po części artystycznej zebrani mogli podziwiać wystawę o ks. Bazylim w murach szkoły. Jubileusz zakończyły wpisy gości do Księgi Pamiątkowej oraz uroczysty obiad, na który gości zaprosiła pani dyrektor.

GALERIA