Herb Gminy

Herb w swojej istocie kładzie nacisk na turystyczną i letniskową atrakcyjność Gminy oraz jej bardzo (dawną) kaszubską kulturę.

            Centralną część herbu zajmują trzy chëcze o typowej kaszubskiej ryglowej konstrukcji w jakby perspektywicznym ujęciu, co symbolizuje wieś dla niektórych – skansen ( chodzi o ludzi z zewnątrz).

            Nad „wsią” unosi się jeden z najstarszych znaków Kaszub – kaszubska gwiazda w bardziej chrześcijańskim ujęciu: środkowy krzyżyk nie przypomina iksa lecz właśnie krzyż. Gwiazda jest czarna na żółtym (złotym) tle, co jest zgodne z heraldycznymi barwami kaszubskiej części Pomorza.

            Poniżej chëczy (jakby przed nami) znajduje się kompas stylizowany na kaszubski kwiat lub – jak kto woli kaszubski kwiat stylizowany na kompas. Ważne jest to, że ów kompas wskazuje i zaprasza do kaszubskiej wsi właśnie przedstawionej przez owe chëcze.

            Pozostałe po bokach barwy mówią o czystym powietrzu, zdrowej roślinności i pięknych jeziorach.

Konkurs na herb Gminy Linia rozstrzygnięto w marcu 1991 r. Został on zatwierdzony uchwałą Nr X/46/91 Rady Gminy Linia z dnia 27 marca 1991 roku. Projekt  herbu wykonał Krzysztof Andrzej Zalewski, który otrzymał I nagrodę. Zasady używania herbu Gminy Linia zostały określone w uchwale nr 89/XII/V/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.