Harcerstwo wróci na mapę gminy Linia ? - spotkanie w GDK 26.03.2013r.