Legalizacja pobytu Ukraińców w Polsce/ Легалізація перебування українців у Польщі

 Ważna informacja dla mieszkańców, którzy przyjmują uchodźców z Ukrainy. Prosimy o wyjaśnienie z przyjętymi obywatelami Ukrainy, czy przekraczając granicę, nie skorzystali z tzw. odprawy uproszczonej. Jeśli tak – prawdopodobnie nie posiadają żadnego wpisu w dokumentach o przekroczeniu granicy Polski od 24.02.2022 r., co pozbawia ich praw do darmowej opieki medycznej i innych świadczeń, które będzie gwarantować Państwo. W takim przypadku niezbędna jest wizyta w placówce Straży Granicznej. Najbliższe adresy: Straż Graniczna O/Morski, Władysławowo ul. Morska 7, tel. 58 674 43 00, SG o/Morski Ustka ul. Marynarki Polskiej 5, tel. 59 815 53 00 lub Punkt Recepcyjny Gdańsk ul. Dolna Brama 8 (czynny od 8.00-20.00).

Поясніть, будь ласка, з допущеними громадянами України, чи не користувалися вони т. зв спрощене оформлення. Якщо так – ймовірно, вони не мають жодного запису в документах про перетин польського кордону з 24 лютого 2022 року, що позбавляє їх права на безкоштовне медичне обслуговування та інші пільги, які гарантуватиме держава. У цьому випадку необхідно відвідати пост прикордонної служби. Найближчі адреси: Прикордонна служба, O / Morski, Władysławowo ul. Морська 7, тел.58 674 43 00, СГ о / Морски Устка вул. Marynarki Polskiej 5, тел. 59 815 53 00 або Приймальний пункт Гданськ, вул. Долна брама 8 (відчинено з 8.00-20.00).