Dzień Patrona Szkoły w Pobłociu

Tegoroczne obchody Patrona Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu przebiegają kilkuetapowo. Pierwsza część głównych obchodów - dla klas młodszych - odbyła się 1 marca, natomiast w dzisiejsze - główne obchody - byli zaangażowani przede wszystkim uczniowie klas starszych.
Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Strzepczu, którą odprawił ks. Proboszcz Andrzej Kmiecik. Następnie społeczność szkolna i zaproszeni goście udali się do Pobłocia. Tu nastąpiło złożenie wiązanek przy tablicy upamiętniającej Patrona szkoły oraz odsłonięcie kolejnej tabliczki z tegorocznym patronem - Henrykiem Wieliczko ps. Lufa, której dokonała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Maria Rzepa.
Następnie głos zabrała Wójt gminy Linia Bogusława Engelbrecht, która nawiązała do sytuacji w Ukrainie i trwającej tam wojny. W kontekście tej sytuacji tegoroczne obchody Patrona szkoły w Pobłociu nabrały nowego, niezwykle wymownego wydźwięku, a nasi niezłomni żołnierze stali się nam jeszcze bliżsi.
Podczas pięknej akademii uczniowie w montażu słowno - muzycznym opowiedzieli o losach swoich patronów, żołnierzy wyklętych, o nierównej walce o wolność Ojczyzny do której stanęli, o ich heroizmie i przedwczesnej, bohaterskiej śmierci.
Pan Tadeusz Lech, nauczyciel historii w szkole podstawowej w Pobłociu przybliżył sylwetkę tegorocznego Patrona szkoły - Henryka Wieliczko. Głos zabrała również dyrektor Gminnego Domu Kultury, która zwróciła uwagę na przekaz mediów w Rosji na temat wojny w Ukrainie i sposób przeinaczania rzeczywistości, wskazując analogię do sytuacji w Polsce po II wojnie światowej. Powiedziała też, że: "Być może bohaterem jest dziś każdy Polak, który przyjmuje pod swój dach uciekających ze swej ojczyzny Ukraińców, każde dziecko i każdy dorosły, który dzieli się tym co ma, z tymi, którzy zostawili wszystko co mieli, żeby ratować swoje życie... Chociaż może to wcale nie bohaterstwo, tylko zwykłe człowieczeństwo..." .
Na zakończenie prowadząca całą uroczystość dyrektor szkoły w Pobłociu - Marzena Majcher - podziękowała zaproszonym gościom za przybycie, pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości oraz podkreśliła jak ważne są wolne media i starała się uzmysłowić młodzieży szkolnej, że w natłoku informacji należy krytycznie podchodzić do czytanych treści oraz sprawdzać ich źródła.