Gminny Konkurs Wiedzu z Języka Angielskiego

Dnia 10 marca 2016 roku w Gminnym Domu Kultury w Lini odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu wiedzy z języka angielskiego.
Do testu pisemnego przystąpiło 23 uczniów, wytypowanych na etapie eliminacji szkolnych z 6 szkół podstawowych z gminy Linia. Uczniowie konkurowali w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III i klas IV-VI. Uczniowi mieli 45 min na rozwiązanie zadań testowych, po upływie tego czasu... jury sprawdziło prace uczniów. W skład jury wchodzili nauczyciele uczący języka angielskiego w poszczególnych szkołach: Marta Kwiatkowska, Ewelina Miszk, Hanna Grabe-Zaremba, Alicja Świtka, Beata Staroszczyk.
Zgodnie z ilością zdobytych punktów następujący uczniowie znaleźli się w gronie laureatów:

Kategoria klas I-III
1. Jan Bulczak - Strzepcz
2. Maksymilian Wenta - Strzepcz
3. Hubert Bigus – Niepoczołowice

Kategoria klas IV-VI
1. Antonii Jabłoński - Niepoczołowice
2. Julia Pusdrowska – Niepoczołowice
3. Wiktoria Makurat - Linia

Organizatorami konkursu byli:
- nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Niepoczołowicach Marta Kwiatkowska,
- Gminny Dom Kultury w Lini, który zapewnił komfortowe warunki lokalowe do przeprowadzenia testu i słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników,
- wydawnictwo Macmillan, które udostępniło testy do przeprowadzenia konkursu.

Wszystkim współorganizatorom serdecznie dziękuję za wkład i zaangażowanie przy przygotowaniach i przeprowadzeniu konkursu. Podziękowania kieruję również do nauczycieli, którzy poświęcili czas na przygotowanie uczniów, i pomogli przy ocenie prac. Dodatkowo pragnę pogratulować wszystkim uczestnikom, którzy zakwalifikowali się i przystąpili do konkursu reprezentując tym samym swoją miejscowość i swoją szkołę.

opr. Marta Kwiatkowska