PRZYZNANO STYPENDIA STUDENTOM STUDIÓW DZIENNYCH

Dnia 16 września 2008 r. Komisja Kultury i Oświaty rozpatrzyła podania o przyznanie stypendium dla studentów studiów dziennych. Spośród 16 złożonychwniosków komisja odrzuciła 1 wniosek ze względu na nie spełnienie wymogów określonych w zasadach przyznawania stypendium. Stypendia otrzymali:

  • Joanna Pipka Michalina Elwart, Monika Okrój, Magdalena Wrońska, Michalina Konkel, Lidia Langa z Lini
  • Agnieszka Bednarek z Kętrzyna
  • Paweł Brzeski ze Strzepcza
  • Hanna Kos, Łukasz Mielewczyk z Miłoszewa
  • Anna Miotk z Pobłocia
  • Magdalena Klawikowska ze Smażyna
  • Kazimierz Labuda z Niepoczołowic
  • Joanna Ellwart, Alicja Ellwart  z Kobylasza

Wszystkim gratulujemy dotychczasowych osiągnięć w nauce i życzymy dalszych sukcesów.

Komisja postanowiła zróżnicować stypendium dla studentów w zależności od średniej ocen tj. dla studentów, którzy uzyskali średnią 4,0 – 4,49 stypendium w wysokości 600,00 zł, natomiast dla studentów, którzy uzyskali średnią ocen 4,50 i powyżej stypendium w wysokości 700,00 zł.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA STYPENDIÓW

18 października 2008 r. w Sali Gminnego Domu Kultury w Lini odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla studentów studiów dziennych.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Linia Łukasz Jabłoński, Przewodniczący Rady Gminy Linia Stanisław Bigus, Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, Radna Powiatu Wejherowskiego, Sekretarz Urzędu Gminy Linia Mirosława Kuberna, Komisja Kultury Rady Gminy Linia w składzie Zdzisław Konkel (przewodniczący), Józef Kotas, Gabriela Miotk, Ryszard Bednarek, dyrektorzy szkół, najlepsi studenci i ich rodzice.

Wójt gminy prowadząc spotkanie wskazał na to, że na sukces który odnieśli studenci, składa się oprócz ich pracy i wysiłku także trud rodziców, praca nauczycieli, dlatego właśnie w takim gronie wręczone zostają stypendia.

Wójt życzył studentom, aby jak najlepiej wykorzystali swoje umiejętności i zdolności oraz zachęcał do planowania swojej przyszłości w gminie Linia. Następnie wójt wraz z przewodniczącym RG Linia oraz członkami Komisji Kultury i Oświaty RG wręczył studentom stypendia i dyplomy. Rodzicom wyróżnionych studentów wręczono listy gratulacyjne w podziękowaniu za trud włożony w wychowanie dzieci, które są chlubą gminy Linia i radością swoich rodziców.