Bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców poświęcone pomocy w spłacie należności z tytułu składek organizuje 11 września 2019 r. Inspektorat ZUS w Wejherowie.