CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne 24.01.2019 godz. 19:00 w sali GDK

 "Wójt Gminy Linia serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie do 90% do termomodernizacji budynków oraz wymiany kotłów, do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019r. o godz. 19.00 Gminny Dom Kultury Linia, ul. Turystyczna 3

Celem programu jest montaż instalacji kotłów, pomp ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkańców Gminy.”