Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Potęgowo tereny letniskowe)

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Linia, II piętro- Sala Posiedzeń, ul. Turystyczna 15.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 780 000,00 zł brutto.

(słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 

WADIUM: 40 000,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

 

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 7 800,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w gorę do pełnych dziesiątek złotych.