Informacja o utrzymaniu czystości i porządku w obrębie chodnika przyległego do nieruchomości