Komunikat o stanie wody z ujęcia Kętrzyno - WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA!