„MEW@ - darmowe szkolenia komputerowe 65+”

Gmina Linia ogłasza nabór uczestników do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „MEW@ - darmowe szkolenia komputerowe 65+”.

Szkolenia umożliwiają każdemu Uczestnikowi Projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności:

  • obsługi Internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT;
  • kształtować kompetencje pomocne w życiu codziennym Seniora (komunikacja online,
  • e-usługi, w tym zakupy i bankowość online, usługi medyczne, e-administracja i wiele innych).

Senior, który będzie obecny na zajęciach, po zakończeniu szkolenia otrzyma TABLET na własność.

W Projekcie zaplanowano różne działania z Seniorami.

Szkolenia kompetencji cyfrowych:

1. poziom podstawowy – dostosowane do potrzeb i możliwości Seniorów (tematyka, czas i atmosfera zajęć), realizowane są w dwóch wersjach:

  • szkolenia standardowe – 60 godzin zajęć dla osób, które posiadają minimalne doświadczenie w obsłudze komputera i Internetu;
  • szkolenia rozszerzone – 90 godzin zajęć dla osób, które nie posiadają doświadczenia w komunikacji on-line i w pracy z komputerem oraz z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają dłuższego wsparcia.

2. poziom zaawansowany – 30 godzin dodatkowych szkoleń tematycznych dla osób, które będą chciały pogłębić podstawowe kompetencje cyfrowe (np. w zakresie fotografii cyfrowej, blogosfery, finansów online itp.).

 

Nabór uczestników odbywa się w sposób ciągły na podstawie deklaracji przystąpienia do projektu, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Linia,

ul. Turystyczna 15. Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Kuczkowska – insp. ds. zamówień publicznych, projektów europejskich i programów zewn. pod nr tel. 586768582 wewn. 45.