Obwieszczenie w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie.