Przebudowa drogi - ulicy Spokojnej w Lini

 W miesiacu sierpniu bieżącego roku na terenie gminy Linia trwały prace drogowe dotyczące
utwardzenia kostką brukową ul. Spokojnej w Lini na długości 304 mb i średniej szerokości 4 mb.
W ramach zadania wykonano również próg spowalniający prędkość wraz z oznakowaniem.
Prace wykonywane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Spec – Bruk Zdzisław
Jereczek z Robakowa. Umowę na wykonanie podpisano po trzecim postępowaniu przetargowym,
po zwiększeniu przez Radę Gminy Linia w budżecie gminy środków na realizację przedmiotowego
zadania. Do niniejszego przetargu przystąpiło trzech oferentów, a przedsiębiorca SPEC – BRUK
zaoferował wykonanie zadania za najkorzystniejszą cenę, a mianowicie 211966,51 zł brutto.
Na wykonane przez siedzibie roboty wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji. Koszt realizacji
zadania obejmuje prace drogowe, opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz nadzór
inwestycyjny. Inwestycja w całości została pokryta ze środków własnych Gminy Linia.
Ulica Spokojna w Lini łączy drogą powiatową z drogą gminną - ulicą Osiedlową. Przebiega
wzdłuż cmentarza parafialnego i terenów gminnych, stanowiących w chwili obecnej miejsce
przeznaczone do parkowania pojazdów. Docelowo planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego. Jest
to droga wykorzystywana nie tylko przez pojazdy samochodowe, ale stanowi także główny ciąg
spacerowy.
Przebudowa niniejszej drogi jest zaczątkiem realizacji inwestycji drogowych nowej kadencji
Rady Gminy Linia. Mam nadzieję że kolejne zadania inwestycyjne – drogowe, będą również jak
najbardziej trafione i celowe oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wszystkim mieszkańcom i użytkownikom drogi dziękuję za wyrozumiałość i cierpliwość przy
realizacji zadania.